Info Reference
Produkty SluŇĺby Reference
Cylindrick√© vloŇĺky a mechatronick√© syst√©my Z√°mky
Centr√°la Servisn√≠ stŇôediska

V√Ĺrobci

DOM ‚Äď CR S.p.a. (It√°lie)

Dod√°v√° rozvorov√© bezpeńćnostn√≠ z√°mky vrchn√≠ i zadlabac√≠ na trezorov√© kl√≠ńće, kl√≠ńće s kulatou vloŇĺkou anebo bńõŇĺnou cylindrickou vloŇĺkou. PŇô√≠davn√© z√°mky jedno-, tŇô√≠- nebo pńõtibodov√©. Hlavn√≠ z√°mky pro panc√©Ňôov√© dveŇôe.

Dény-Fontaine (Francie)

Specialista na syst√©my kontroly vstupŇĮ pro hotely, banky a administrativn√≠ budovy, jakoŇĺ i pro prŇĮmyslov√© podniky a speci√°ln√≠ objekty (arm√°da, vńõznice). Jedn√° se o mechanick√©, elektromechanick√© a elektromotorick√© z√°mky v on-line i off-line proveden√≠.

DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG (Nńõmecko)

Mechanick√©, mechatronick√© a elektronick√© vloŇĺky pro stavebn√≠ z√°mky vńćetnńõ jejich kombinac√≠, moŇĺnosti kl√≠ńćov√Ĺch syst√©mŇĮ se zamńõŇôen√≠m na bezpeńćnost a komfortnost obsluhy a n√°bytkov√© z√°mky.

Euro-Elzett (MańŹarsko)

Stavebn√≠ z√°mky dozick√© i vloŇĺkov√© pro dŇôevńõn√©, kovov√© i plastov√© dveŇôe, √ļzk√© z√°mky pro z√°meńćnick√© v√Ĺrobky kovov√© i z hlin√≠kov√Ĺch profilŇĮ, zadlabac√≠ z√°mky trezorov√©, vrchn√≠ z√°mky typu ‚ÄěmyŇ°√°k‚Äú apod.

Metalplast Czestochowa (Polsko)

Stavebn√≠ z√°mky dozick√© i vloŇĺkov√© pro dŇôevńõn√©, kovov√© i plastov√© dveŇôe, √ļzk√© z√°mky pro z√°meńćnick√© v√Ĺrobky kovov√© i z hlin√≠kov√Ĺch profilŇĮ, zadlabac√≠ z√°mky trezorov√©, vrchn√≠ z√°mky typu ‚ÄěmyŇ°√°k‚Äú apod.

DOM-Metalux S.A.S. (Francie)

Z√°mky √ļzk√Ĺch profilŇĮ, antipanikov√© z√°mky, z√°mky pro z√°meńćnick√© v√Ĺrobky z hlin√≠kov√Ĺch profilŇĮ vŇ°ech rozmńõrŇĮ a typŇĮ.

Ronis (Francie)

Z√°mky pro dŇôevńõn√Ĺ i kovov√Ĺ n√°bytek, elektro- i jin√© rozvodn√© skŇô√≠nńõ, poŇ°tovn√≠ schr√°nky, pŇô√≠ruńćn√≠ pokladny, z√°mky na mince pro n√°kupn√≠ voz√≠ky a Ň°atnov√© skŇô√≠Ňąky apod. Uzamykateln√© kliky, ruńćky, uz√°vńõry, z√°mky na kufry apod.

DOM ‚Äď Titan d.d. (Slovinsko)

Stavebn√≠ z√°mky na kl√≠ńć, vloŇĺkov√© i mezipokojov√© pro dŇôevńõn√©, kovov√© i plastov√© dveŇôe, √ļzk√© z√°mky pro z√°meńćnick√© v√Ĺrobky kovov√© i z hlin√≠kov√Ĺch profilŇĮ, zadlabac√≠ z√°mky dle nńõmeck√© normy DIN a dle rakousk√© normy ON, vrchn√≠ z√°mky pŇô√≠davn√©, stavebn√≠ vloŇĺky bezpeńćnostn√≠, syst√©my gener√°ln√≠ho kl√≠ńće.

UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD (҆panńõlsko)

Bezpeńćnostn√≠ z√°mky jednobodov√© i v√≠cebodov√©, stavebn√≠ z√°mky a stavebn√≠ cylindrick√© vloŇĺky.

Keya (҆panńõlsko)

Nábytkové zámky - v provedení mechanické i elektronické.

Mesan (Turecko)

Panty a uzamykateln√© kliky, ruńćky a uz√°vńõry. D√°le vyr√°b√≠ z√°mky pro dŇôevńõn√Ĺ i kovov√Ĺ n√°bytek, elektro- i jin√© rozvodn√© skŇô√≠nńõ, poŇ°tovn√≠ schr√°nky, pŇô√≠ruńćn√≠ pokladny atd.